MENU

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Nilai Tahun 2016

Bil Nama Perkhidmatan / Saluran Bilangan Transaksi (Jan - Jun 2016)
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah / %
1 Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet 2,812 75.23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2,812/75.23%
2 Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)
129 3.45% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 129/3.45%
3 Semakan Penyata Cukai Taksiran
Sistem e-Taksiran) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
4 Semakan Penyata Sewaan
(Sistem e-Sewaan) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
5 Semakan Penyata Lesen
(Sistem e-Pelesenan) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
6 Semakan Status Kompaun Letak Kenderaan
(Sistem e-Kompaun) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
7 Semakan Bayaran Pembekal
(Sistem e-Pembekal) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0/0%
8 Permohonan Sewaan Kemudahan Awam Majlis
(Saluran e-Tempahan)
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
9  Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan, Kompaun Letak Kenderaan dan Kompaun Pelbagai (Sistem e-Bayaran) 792 21.19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 792/21.19%
10 Permohonan Lesen Premis Perniagaan & Iklan (Saluran eKL) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
11 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan (OSC Online) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
12 Maklum Balas Laman Web 5 0.13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5/0.13%
JUMLAH 3,738 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3,738/100%
Nota:
* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Nilai. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Jun untuk tahun semasa.
*

Bilangan transaksi tidak dapat dikeluarkan memandangkan fungsi kiraan bagi bilangan transaksi semakan masih di dalam peringkat penambahbaikan.