MENU

JANUARY - JULY 2018

N0.

Service Name / Channel

Number of transaction (January - July 2018)

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Total

1

Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet

3,625

4,943 1,692 2,106 1,333 1,697 4,987 - - - - -

20,383

2

Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)

75

79 156 27 474 514 641 - - - - -

1,966

3

Semakan Status Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)

153

112 164 81 75 64 40 - - - - -

689

4

Semakan Penyata Cukai Taksiran
Sistem e-Taksiran)

4,904

4,336 2,983 3,246 2,754 3,578 9,451 - - - - -

30,354

5

Semakan Penyata Sewaan
(Sistem e-Sewaan)

26

31 19 3 2 10 2 - - - - -

93

6

Semakan Penyata Lesen
(Sistem e-Pelesenan)

49

38 19 11 6 11 23 - - - - -

157

7

Semakan Status Kompaun Letak Kenderaan
(Sistem e-Kompaun)

169

248 74 72 87 96 117 - - - - -

863

8

Semakan Bayaran Pembekal
(Sistem e-Pembekal)

66

18 16 3 2 16 20 - - - - -

141

9

Permohonan Sewaan Kemudahan Awam Majlis
(Saluran e-Tempahan)

0

0 0 0 0 0 0 - - - - -

0

10

Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan, Kompaun Letak Kenderaan dan Kompaun Pelbagai (Sistem e-Bayaran)

1,339

2,070 351 311 247 132 886 - - - - - 5,336

11

Pembayaran Cukai Taksiran

(JomPay)

1,116

1,648 483 763 444 580 2,653 - - - - -

7,687

12

Permohonan Lesen Premis Perniagaan & Iklan (Saluran eKL)

0

0 0 0 0 0 0 - - - - -

0

13

Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan (OSC Online)

48

54 41 39 30 42 56 - - - - -

310

14

Maklum Balas Laman Web

0

- - - - - - - - - - -

0

Total

11,572

13,577

 

5,998 5,764 2,498 5,454 18,876 - - - - -
63,739